Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Badania 01.01.1970r. 00:00:00

1. Badanie ewaluacyjne dot. dokonania oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

Raport z badania ewaluacyjnego oceny poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny” - pobierz

2. Badanie pn. „Diagnoza i analiza obszaru Stowarzyszenia Krainy św. Anny w trzech płaszczyznach w oparciu o zastany materiał osiągnięty przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny”:

I ETAP: Diagnoza społeczno–gospodarcza - pobierz

II ETAP: Raport badawczy - pobierz

III ETAP: Rekomendacje odnośnie kierunków rozwoju badanego obszaru w przyszłości - pobierz

3. Badanie ewaluacyjne ex-post:

Raport z badania ewaluacyjnego ex-post Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny - pobierz