Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kontakt

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 131
tel./fax: +48 77 44 67 130
e-mail: annaland@annaland.pl
e-mail: nabory@annaland.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem dodatkowych informacji na temat naszego stowarzyszenia prosimy o skorzystanie z poniższego formularza: