Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

NaboryHarmonogram naborów

Harmonogram naborów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw