Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W Y N I K I N A B O R U IV/2011 28.04.2011r. 12:56:06

W Y N I K I     N A B O R U    IV/2011

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonymi listami rankingowymi naboru IV/2011, które odbyły się w okresie 11.03.-25.03.2011r. organizowanych przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Do Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpłynęły 4 odwołania od decyzji Rady Programowej z dnia 14.04.2011r. W związku z powyższym dnia 26.04.2011r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym wszystkie 4 odwołania zostały negatywnie rozpatrzone przez Radę Programową.

LISTY RANKINGOWE

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, które na Posiedzeniu Rady Programowej  w dniach 13-14.04.2011r., zostały uznane za zgodne z LSR i zostały wybrane do finansowania oraz zostały uznane za niezgodne z LSR i nie zostały wybrane do finansowania - pobierz

 

Małe Projekty

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Działania Małe Projekty, które na Posiedzeniu Rady Programowej w dniach 13-14.04.2011r., zostały uznane za zgodne z LSR i zostały wybrane do finansowania oraz zostały uznane za zgodne z LSR i nie zostały wybrane do finansowania ze względu na dostępny limit środków - pobierz